Debata „Kolej na dobrą edukację”

27.09.2019 godz. 13:30-15:00

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów (w szczególności szkół podstawowych) stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia i związaną z nią decyzją w zakresie przyszłego zawodu, rodziców takich uczniów, doradców zawodowych. Zapraszamy także przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty! Podczas spotkania podejmiemy się próby odpowiedzi na pytania: czym w dzisiejszych czasach jest „dobra edukacja” oraz na co młodzi ludzie i ich rodzice powinni zwracać w szczególności uwagę przy wyborze szkoły i kierunku kształcenia? Uczestnicy spotkania będą mogli poznać wybrane kierunki na poziomie technikum oraz szkoły branżowej (np. technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego), umożliwiające wykonywanie zawodów w branży kolejowej. Dowiedzą się jak przebiega nauka, egzaminy oraz które szkoły prowadzą tego typu kształcenie.
Na spotkaniu prezentowany będzie także nowoutworzony kierunek w drodze tzw. eksperymentu pedagogicznego, stanowiący całkowitą nowość na rynku edukacyjnym – mechanik pojazdów kolejowych, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kadrowe pracodawców kolejowych. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z korzyściami, możliwościami zawodowymi jakie niesie ze sobą ukończenie wybranych kierunków kolejowych, jak również zadać nurtujące ich pytania.