Dzień Edukacji i Kariery TRAKO

Dzień Edukacji i Kariery ponownie na Targach TRAKO!

W imieniu Rady Programowej Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021 zapraszamy na trzecią edycję Dnia Edukacji i Kariery w branży transportu szynowego.

W ramach Dnia Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentują najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań będzie możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji czy też studiów doktoranckich.
Podczas całego dnia będzie można wziąć udział w prelekcjach oraz warsztatach dedykowanych osobom poszukującym pracy w branży. Dzięki międzynarodowemu charakterowi Targów będzie to również szansa na zapoznanie się nie tylko z polskimi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.
Uczestnicy będą mogli również nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która doskonale obrazuje aktualny stan rozwoju branży, a przede wszystkim prezentuje najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W ostatniej edycji Targów TRAKO udział wzięło prawie 700 wystawców z 32 krajów, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to również branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników, a tym którzy już pracują może wskazać nowe ścieżki kariery.W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:
koordynator Dnia Edukacji i Kariery TRAKO
Paulina Wiśniewska
paulina.wisniewska@mtgsa.com.pl
tel. 724 909 015