Podpisanie porozumień trójstronnych dot. współpracy ze szkołami i konferencja prasowa

Podpisanie porozumień trójstronnych w ramach programu Agencji Rozwoju Przemysłu „Kadry dla przemysłu” - rozwinięcie współpracy POLREGIO ze szkołami. Celem programu jest możliwość stworzenia warunków do długofalowej współpracy pomiędzy Spółkami Grupy ARP a sektorem edukacji. Poszerzenie współpracy umożliwi m.in. ułatwienie praktycznego przygotowania uczniów do zawodów i ułatwi im zdobycie zatrudnienia. Konferencja prasowa towarzysząca wydarzeniu.

Kontakt:
Dominik Lebda: dominik.lebda@p-r.com.pl